Kornukopia

Kornukopia bij de zaak

Kornukopia denkt altijd vele stappen vooruit. Van het eerste gesprek tot het eindverdict. Zo doet Kornukopia uw winstkansen stijgen.

Van a tot z

Kornukopia helpt u zélf, en begeleidt uw volledige dossier.
Optimale opvolging verzekerd.
Vermijd risico’s.

Kom tot uw recht

Advocaat Anthony De Zutter helpt bij ál uw geschillen. Maar hij is ook specialist in rechtszaken die het vaakst voorkomen. In personen- en familierecht. In burgerlijk recht. In bouw- én in verkeersrecht. Raad nodig? Vraag het aan Kornukopia.

Juridische bijstand behoeft wel degelijk een betoog

Meester De Zutter staat u bij met vakkundig juridisch advies dat u echt verder helpt. Want met zijn enorme inzet en professionele en relevante expertise kan hij een geschil vaak voorkomen in plaats van het te laten escaleren… en dat is natuurlijk een win-winsituatie voor iedereen.

Als procederen uiteindelijk toch nodig is, zal advocaat De Zutter tot het uiterste gaan om uw belangen te behartigen en er altijd naar streven uw juridische problemen zo spoedig mogelijk op te lossen op een duidelijke en pragmatische manier. Een eindeloos aanslepend conflict wil uiteindelijk niemand.

Advocaat De Zutter staat steeds in direct persoonlijk contact met u. Hij is het aanspreekpunt voor al uw problemen en vragen. Zo kunt u altijd snel een beroep doen op zijn deskundigheid.

Advocatenkantoor Kornukopia zal u altijd helder en duidelijk informeren over elk aspect van de dienstverlening. Dus ook over de kosten en het ereloon. U ontvangt gedetailleerde overzichten met daarop de uurtarieven. De hoogte ervan hangt af van bv. de juridische bijstand die u wenst, het karakter, de moeilijkheid en urgentie van uw zaak, enz. Zo weet u altijd waar u staat.

Neem contact op met Meester De Zutter in Bredene en Oostende voor eerlijke rechtsbijstand!

Wij zijn uw rechterlijke macht

Advocatenkantoor Kornukopia in Oostende en Bredene, geleid door Meester advocaat Anthony De Zutter, is gespecialiseerd in de volgende domeinen:

  • Familierecht / Familiaal vermogensrecht (echtscheiding, echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheiding door onherstelbare ontwrichting, onderhoudsplicht of alimentatie, huwelijksconflict, huwelijkscontract, huwelijksstelsel, wettelijke samenwoning, jeugdrecht, problematische opvoeding, afstamming, successieplanning, nalatenschap, huwelijksvermogen, ...)
  • Bouwrecht / Aannemingsrecht (inzake aanneming: bouwovereenkomst, aannemingscontract, prijsbestek, overheidsopdracht, tienjarige aansprakelijkheid; inzake ruimtelijke ordening: bouwaanvraag, bouwvergunning, bouwmisdrijf; inzake de Wet Breyne: aansprakelijkheid, voltooiingswaarborg woningbouw & appartementsbouw; inzake bouwpromotie & projectontwikkeling: mede-eigendom, oplevering, oplossing na faillissement; inzake verzekering: ABR polis, dekking, aansprakelijkheid)
  • Vastgoedrecht / Immo (aangelegenheden in verband met eigendomsrecht: bouwmisdrijf, perceelsgrens, erfdienstbaarheid, gemene muur, vruchtgebruik, naakte eigendom, lijfrente, erfpacht; in verband met appartementsrecht: mede-eigendom, syndicus, algemene vergadering, betwisting gemeenschappelijke kosten; in verband met verhuring: woninghuur, handelshuur, huurcontracten, gemeen huurrecht, pacht; in verband met milieuwetgeving: bodemattest, bodemsanering, grondverzet, milieu-aanvraag; in verband met vastgoedbemiddeling: vastgoedtransactie, overdracht handelsfonds, tuchtrecht BIV, vlaamse wooncode; in verband met vastgoedfiscaliteit: meerwaarde, registratierecht, onroerend goed in het buitenland, ...)
  • Verzekering / Verkeer: betreffende burgerijke partij, aansprakelijkheid, lichamelijke schade, schadevergoeding, verkeersongeval, snelheidsovertreding, vluchtmisdrijf, rijden onder invloed, ...)
  • Handelsrecht / Vennootschapsrecht: alle materies inzake handelscontract, samenwerkingsakkoord, handelsagentuur, handelshuur, bestuur, aandeelhouderschap, vennootschapskeuze, vennootschapscontract, statuut, intellectuele eigendomsrecht, factuurinvordering of incasso, ontslag werknemer, opstellen arbeidsovereenkomst, sociaal conflict en andere domeinen van het arbeidsrecht)

Contacteer advocatenkantoor Kornukopia te Bredene en Oostende voor meer informatie! Wij staan u met raad en daad bij voor juridisch advies en juridische bijstand!

Contacteer ons

 Nieuwpoortsesteenweg 84
8400 Oostende

Bereken route

 Frankrijklaan 24
8450 Bredene

Bereken route