top of page

Steeds bij de zaak

Wij denken altijd vele stappen vooruit. Van het eerste gesprek tot het eindverdict. Zo doen wij uw winstkansen stijgen.

Van a tot z

Wij helpen u bij uw volledige dossier. Optimale opvolging verzekerd. Risico's worden vermeden.

Kom tot uw recht

Advocaat Anthony De Zutter en zijn team helpen bij ál uw geschillen. Raad nodig? Vraag het aan ons.

Juridische bijstand behoeft wel degelijk een betoog

Meester De Zutter en zijn medewerkers staan u bij met vakkundig juridisch advies dat u echt verder helpt. Want met onze enorme inzet en professionele en relevante expertise kunnen wij een geschil vaak voorkomen in plaats van het te laten escaleren... en dat is natuurlijk een win-winsituatie voor iedereen.

Als procederen uiteindelijk toch nodig is, zal advocaat De Zutter tot het uiterste gaan om uw belangen te behartigen en er altijd naar streven uw juridische problemen zo spoedig mogelijk op te lossen op een duidelijke en pragmatische manier. Een eindeloos aanslepend conflict wil uiteindelijk niemand.

Advocaat De Zutter en zijn team staan steeds in direct persoonlijk contact met u. Wij zijn het aanspreekpunt voor al uw problemen en vragen. Zo kunt u altijd snel een beroep doen op onze deskundigheid.

Wij zullen u altijd helder en duidelijk informeren over elk aspect van de dienstverlening. Dus ook over de kosten en het ereloon. U ontvangt gedetailleerde overzichten met daarop de uurtarieven. De hoogte ervan hangt af van bv. de juridische bijstand die u wenst, het karakter, de moeilijkheid en urgentie van uw zaak, enz. Zo weet u altijd waar u staat.

Advocaat Oostende, Bredene - Kornukopia (7)
Advocaat Oostende, Bredene - Kornukopia (10)

Neem contact op met Meester De Zutter in Bredene en Oostende voor eerlijke rechtsbijstand!

Wij zijn uw rechterlijke macht

Advocatenkantoor Kornukopia in Oostende en Bredene, geleid door Meester advocaat Anthony De Zutter, is gespecialiseerd in de volgende domeinen:

  • Familierecht / Familiaal vermogensrecht: echtscheiding, echtscheiding onderlinge toestemming, echtscheiding door onherstelbare ontwrichting, onderhoudsplicht of alimentatie, huwelijksconflict, huwelijkscontract, huwelijksstelsel, wettelijke samenwoning, jeugdrecht, problematische opvoeding, afstamming, successieplanning, nalatenschap, huwelijksvermogen, vereffening & verdeling, ...

  • Verkeersrecht / Verzekeringen: betreffende burgerlijke partij, aansprakelijkheid, lichamelijke schade, schadevergoeding, verkeersongeval, snelheidsovertreding, vluchtmisdrijf, rijden onder invloed, ...

  • Vastgoedrecht / Immo: aangelegenheden in verband met eigendomsrecht: bouwmisdrijf, perceelsgrens, erfdienstbaarheid, gemene muur, vruchtgebruik, naakte eigendom, lijfrente, erfpacht; in verband met appartementsrecht: mede-eigendom, syndicus, algemene vergadering, betwisting gemeenschappelijke kosten; in verband met verhuring: woninghuur, handelshuur, huurcontracten, gemeen huurrecht, pacht; in verband met milieuwetgeving: bodemattest, bodemsanering, grondverzet, milieu-aanvraag; in verband met vastgoedbemiddeling: vastgoedtransactie, overdracht handelsfonds, tuchtrecht BIV, Vlaamse wooncode; in verband met vastgoedfiscaliteit: leegstandsheffing, meerwaarde, registratierecht, onroerend goed in het buitenland, ...

  • Bouwrecht / Aannemingsrecht: inzake aanneming: bouwovereenkomst, aannemingscontract, prijsbestek, overheidsopdracht, tienjarige aansprakelijkheid; inzake ruimtelijke ordening: bouwaanvraag, bouwvergunning, bouwmisdrijf; inzake de Wet Breyne: aansprakelijkheid, voltooiingswaarborg woningbouw & appartementsbouw; inzake bouwpromotie & projectontwikkeling: mede-eigendom, oplevering, oplossing na faillissement; inzake verzekering: ABR polis, dekking, aansprakelijkheid, ...

  • Handelsrecht / Vennootschapsrecht: alle materies inzake handelscontract, samenwerkingsakkoord, handelsagentuur, handelshuur, bestuur, aandeelhouderschap, vennootschapskeuze, vennootschapscontract, statuut, intellectuele eigendomsrecht, factuurinvordering of incasso, ...

Contacteer Mr. Anthony DE ZUTTER voor meer informatie! Wij staan u met raad en daad bij voor juridisch advies en bijstand!

Nieuwpoortsesteenweg 84
8400 Oostende

Frankrijklaan 24
8450 Bredene

bottom of page